Bears Paw nhận thấy vấn đề quyền riêng tư của bạn khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi là điều vô cùng quan trọng. Với chính sách bảo mật quyền riêng tư, chúng tôi đảm bảo sẽ luôn bảo mật tất cả thông tin cá nhân mà bạn đã dùng để đăng ký sử dụng dịch vụ.

I. THU THẬP THÔNG TIN CÁ NHÂN

Khi bạn đăng ký sử dụng dịch vụ, bạn đã cung cấp những thông tin theo như chúng tôi yêu cầu ở Điều khoản dịch vụ. Bears Paw sẽ đảm bảo quyền riêng tư và bảo mật những thông tin này. Đồng thời chúng tôi có quyền sử dụng thông tin mà bạn đã cung cấp để:

1. Cung cấp dịch vụ cho bạn

2. Trả lời những thắc mắc phát sinh trong quá trình sử dụng dịch vụ của bạn.

3. Để thông báo những cập nhật mới nhất thông qua email hoặc số điện thoại mà bạn cung cấp.

4. Một số mục đích khác vào tùy thời điểm yêu cầu.

II. LƯU TRỮ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Các thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ sẽ được bảo mật tại bộ nhớ máy chủ của Bears Paw trong suốt thời gian bạn sử dụng dịch vụ.

III. TIẾT LỘ THÔNG TIN CÁ NHÂN

Trong trường hợp phát hiện vấn đề ở tài khoản mà bạn đã đăng ký, chúng tôi có quyền cung cấp thông tin cho quản lý Bears Paw, đối tác thứ ba cùa Bears Paw, và cơ quan nhà nước hiện hành.

IV. BẢO MẬT VÀ AN NINH

Bears Paw luôn có những biện pháp bảo mật an ninh cho tài khoản mà bạn đã đăng ký. Sử dụng những biện pháp an ninh theo tiêu chuẩn hợp lý. Ngăn chặn khả năng bị đánh cắp thông tin cá nhân của bạn.

Bears Paw đảm bảo quyền riêng tư 100% cho tất cả thông tin cá nhân mà bạn đã cung cấp cho chúng tôi. Tuy nhiên bằng việc liên kết tài khoản Bears Paw với những bên khác để mua sắm hoặc đăng ký tài khoản, bạn phải chấp nhận sự rủi ro bị đánh mất thông tin.

Tuy nhiên trong trường hợp bạn dùng tài khoản để thanh toán, Bears Paw sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ an ninh và bảo mật để bảo vệ an toàn tài khoản thanh toán của bạn.

V. LIÊN HỆ

Trong quá trình sử dụng dịch vụ, nếu như bạn có bất kỳ thắc mắc nào thì có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email bears.paw.net@gmail.com